ארנון צפריר, מרצה בכיר בקורס פסיכולוגיה של הספורט 

 

 

 "בניית מנהיגות בספורט קבוצתי"